Domů

Dobrá znamení

   "Jenom si to představ," pokračoval Crowley s neodbytnou naléhavostí opilců. "Víš ty, co je to věčnost? Víš, co je to věčnost? Rozumíš, já se tě ptám esli víš, co je to věčnost. Je taková obrovitánská hora, rozumíš, vysoká alespoň dva kilometry, na konci vesmíru, jo, a každejch tisíc let tam přiletí malililinkatej ptáček a - "
   "Jaký malý ptášek?" podíval se na něj Azirafal podezřívavě.
   "No přeci ten, co vo něm mluvím. A každejch tisíc let - "
   "A to je to chaždých těch tisíc let ten samý ptášek?"
   Crowley zaváhal. "Jo," řekl nakonec.
   "To tede musí být pěchně starej pták, teda."
   "No jasně. A každejch tisíc let ptáček přilítne -"
   " - ten akorát přileze, při tom stáří - "
   " - přiletí na tu horu a nabrousí si na jejím vrcholu zobáček - "
   "Počkej. Počkej, to se mi vůbec nezdá. Vždyť odsud na konec vesmíru je u Boha strašlivý kus cesty a všechny ty - "; anděl několikrát mávl neurčitě rukou, "spousta těch a taky toho, hochu, abys věděl."
   "No jasně, ale on se tam prostě nějak dostane," trval na svém Crowley.
   "A jak?"
   "Na tom přeci nezáleží!"
   "Mohl by na to použít vesmírnou loď," anděl upřel oči do prázdna.
   Crowley se poněkud uklidnil. "No taky, jasně," přikývl. "Dyž myslíš. No v každým případě ten ptáček - "
   "Jenže! Jenže my tady hovoříme o konci vesmíru!" řekl Azirafal. "Takže to by musela být jedna z těch lodí, ze které na konci sesty vystoupí tvoji Bůh ví kolikátí pitom - potomci! A ty musíš svým potomkům říct, aby řekli svým potomkům, aby nezapomněli připomenout svým potomkům, že až se dostanou na tu horu, musí tam - " zaváhal. "Co že to tam mají udělat?"
   "Nabrousit si ptáčka,"odpověděl Crowley, kterého Azirafalova úvaha dokonale zmátla. Chvilku o tom přemýšlel. "Houbeles, zobáček si mají nabrousit. A pak ten malililinaktej ptáček zase letí zpátky - "
   " - v té kosmické lodi - "
   "A za tisíc let de a udělá to znova" dokončil rychle Crowley.
   Na okamžik zavládlo opilé ticho.
   "To mně připadá jako strašlivá námaha jenom kvůli tomu, by si mohl nabrousit zobák," vrtěl Azirafal hlavou.

 << Zpět