Domů

Zeměplocha - Novinky 2019

únor

14. 02. 2019 - Pozvánka na Členskou schůzi Kategorie: Klub

Vážení členové, 

Klubová rada si Vás dovoluje pozvat na Členskou schůzi Klubu Terryho Pratchetta, z. s., která se koná 16. března 2019 od 10:00 v rámci Trpasliconu 2019 v prostorách ZŠ Květnového vítězství (Květnového vítězství 1554, Praha 4). 
V případě, že se nesejde dostatečný počet členů s právem hlasovat, vyhlašujeme náhradní termín Členské schůze na 10:30 hod. stejného dne a místa konání. 

Řádní členové KTP mají slevu 100 Kč na vstupném. V případě, že se chcete zúčastnit pouze Členské schůze, máte vstup na Trpaslicon na tuto dobu zdarma. 

Program: 
1. Úvod 
2. Volba zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 
5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018 
6. Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2018 
7. Schválení Plánu činnosti na rok 2019 8. Schválení Rozpočtu na rok 2019 
9. Adopce želvy sloní v Zoo Praha 
10. Udělení čestného členství, ocenění za přínos klubu 
11. Diskuse o budoucnosti klubu 

Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové Klubu Terryho Pratchetta, ale hlasovat mohou pouze členové, jejichž řádné členství trvá nepřerušeně déle než jeden rok. Pokud tedy nechcete přijít o možnost podílet se aktivně na chodu Klubu, uhraďte svůj členský příspěvek nejpozději do 28. 2. 2019.

STARŠÍ NOVINKY >>>