Domů

Zeměplocha - Novinky 2017

prosinec

24. 12. 2017 - Veselé prasečnice Kategorie: Klub

Veselé Prasečnice a úspěšný vstup do roku Oprávněně se bránícího humra vám přeje Klub Terryho Pratchetta a stránky Discworld.cz.

únor

16. 02. 2017 - Pozvánka na členskou schůzi Kategorie: Klub

Klubová rada si dovoluje pozvat členy Klubu Terryho Pratchetta na výroční členskou schůzi, která se koná 18. března 2017 od 10:00 v rámci Trpasliconu 2017 v prostorách ZŠ Květnového vítězství (Květnového vítězství 1554, Praha 4).
V případě, že se nesejde dostatečný počet členů s právem hlasovat, vyhlašujeme náhradní termín Členské schůze na 10:30 hod. stejného dne a místa konání.
Řádní členové KTP mají slevu 100 Kč na vstupném. V případě, že se chcete zúčastnit pouze Členské schůze, máte vstup na Trpaslicon na tuto dobu zdarma.

Program:
1. Úvod
2. Volba zapisovatele
3. Schválení programu
4. Návrh na změny Stanov
5. Výroční zpráva o činnosti za rok 2016
6. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016
7. Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2016
8. Schválení Plánu činnosti na rok 2017
9. Schválení Rozpočtu na rok 2017
10. Adopce želvy sloní v Zoo Praha
11. Ocenění za přínos klubu
12. Diskuse o budoucnosti klubu

Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové Klubu Terryho Pratchetta, ale hlasovat mohou pouze členové, jejichž řádné členství trvá nepřerušeně déle než jeden rok, tedy ti, kdo loni platili členství do 18. 3. 2016 a letos uhradí nejpozději do 28. 2. 2017.
Pokud tedy nechcete přijít o možnost podílet se aktivně na chodu Klubu, uhraďte svůj členský příspěvek včas.

PS: Pokud si o některém členu KTP myslíte, že aktivně podporuje činnost Klubu a že by si zasloužil být za to oceněn, napište nám na mail klub@discworld.cz, předmět Ocenění za přínos Klubu.

08. 02. 2017 - A přece (stále) kráčí! Kategorie: Klub,

Dnes je to přesně 20 let, kdy bylo poprvé použito motto Klubu Terryho Pratchetta "A přece kráčí!"

A jak to víme? Poprvé totiž bylo použito Patricijem Klubu Terryho Pratchetta Martinem Schwarzem v úvodníku fansinu Cori Celesti, který vycházel v České republice tištěně pro členy klubu už od roku 1995, kdy také vznikl samotný klub. Pro zajímavost ještě uvádíme, že český Klub Terryho Pratchetta byl založen krátce po tom britském a byl prvním zahraničním fanklubem Terryho Pratchetta, a tedy i druhým fanklubem vůbec. Nejspíš i to byl jeden z důvodů, proč Terry tak často a rád navštěvoval naší zemi.

A přece kráčí!

Zeměplocha - Novinky 2016

27. 02. 2016 - Kandidatura na předsedu Kategorie: Klub

Klubová rada jako výkonný orgán Klubu Terryho Pratchetta zvěřejňuje v souladu s ustanovením Hlavy 9 odstavce 5 Stanov následující:

V řádném termínu byla podána a Klubové radě doručena 1 (jedna) kandidatura na funkci Předsedy Spolku.
Klubová rada konstatovala, že kandidatura splňuje formální náležitosti a je platná.


Kandidát č. 1
Jméno a přezdívka kandidáta na Předsedu: Petr "Hadati" Čáp
Jméno a přezdívka navrženého Místopředsedy: Dana "Dalila" Linhartová

Volební program:
- propagovat Klub Terryho Pratchetta ve všech médiích (akce, tisk, webové stránky),
- zlepšit obsahovou kvalitu Discworld.cz a přehlednost stránek,
- pořádat akce, které by zviditelňovaly klub na veřejnosti,
- vyhledávat další výhody pro řádné členy klubu,
- upevnit kontakty důležité pro aktivity klubu a vyhledávat nové
  (Colin Smythe, Paul Kidby, Sandra Kidby, Jan Kantůrek, Martin Schwarz, Vlastimír Talaš).

leden

31. 01. 2016 - Dnes končí aktuální kolo literární soutěže Kategorie: Klub

O dnešní půlnoci končí aktuální kolo literární soutěže, vyhodnocení proběhne na Trpasliconu 2016.

25. 01. 2016 - Pozvánka na Členskou schůzi, oznámení o možnosti kandidovat na Předsedu KTP Kategorie: Klub

Vážení členové,

Klubová rada si Vás dovoluje pozvat na Členskou schůzi Klubu Terryho Pratchetta, z. s., která se koná 12. března 2016 od 10:00 v rámci Trpasliconu 2016 v prostorách ZŠ Květnového vítězství (Květnového vítězství 1554, Praha 4).

V případě, že se nesejde dostatečný počet členů s právem hlasovat, vyhlašujeme náhradní termín Členské schůze na 10:30 hod. stejného dne a místa konání.

Řádní členové KTP mohou při koupi vstupenky na celou akci uplatnit slevu 100 Kč. V případě, že se chcete zúčastnit pouze Členské schůze, máte vstup na Trpaslicon na tuto dobu zdarma.

Program:

 1. Úvod
 2. Volba zapisovatele a volební komise
 3. Schválení programu Členské schůze
 4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2015
 5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015
 6. Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2015
 7. Volba Předsedy KTP
 8. Volba členů Kontrolní komise
 9. Schválení Plánu činnosti na rok 2016
 10. Schválení Rozpočtu na rok 2016
 11. Adopce želvy sloní v Zoo Praha
 12. Výroční ocenění za přínos klubu
 13. Udělení čestného členství
 14. Závěr

Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové Klubu Terryho Pratchetta, ale hlasovat mohou pouze členové, jejichž řádné členství trvá bez přerušení déle než jeden rok. Pokud tedy nechcete přijít o možnost podílet se aktivně na chodu Klubu, uhraďte svůj členský příspěvek nejpozději do 29. 2. 2016. Seznam členských čísel členů, kteří na Členské schůzi mohou hlasovat, bude aktualizován na diskusním fóru

Jak vyplývá ze 7. bodu programu Členské schůze, opět budeme volit Předsedu KTP. Kandidovat na tento post může každý zletilý člen s právem podílet se na vedení Spolku (řádné členství trvající déle než jeden rok). Zájemci mohou do 21. února 2016 na e-mail klub@discworld.cz zaslat svou kandidaturu. Ta musí dle Hlavy 9 odstavce 4 Stanov obsahovat jméno a přezdívku kandidáta na Předsedu, jméno a přezdívku osoby, kterou kandidát navrhuje na Místopředsedu, a stručný volební program. 

Ještě bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci při udílení výročního ocenění za přínos KTP v loňském roce: na mail klub@discworld.cz nám do konce února napište až 3 osoby, o nichž si myslíte, že si takové ocenění zaslouží a proč. Klubová rada Vaše návrhy posoudí a výsledek uvidíte na Členské schůzi.

A přece kráčí!

Za Klubovou radu
Věra "VeHaLi" Liptáková

16. 01. 2016 - Konec dalšího literární soutěže se blíží Kategorie: Klub

Připomínáme, že povídky do aktuálního ročníku literární soutěže můžete zasílat do půlnoci 31.1.2016.

Zeměplocha - Novinky 2015

prosinec

30. 12. 2015 - Klubový kalendář na rok 2016 Kategorie: Klub, Alzheimer

V uplynulých letech jsme si zvykli pro členy KTP vydávat zeměplošské kalendáře plné obrázků od našich šikovných členek, ale pro rok 2016 jsme vymysleli jinou specialitu. Kalendář, jehož výrobu tradičně finančně podporuje tetička z Moravy, jsme sami nafotili.

Skoro 50 členů Klubu si připravilo kostýmy a vytvořilo scénky, které nám zvěčnili šikovní fotografové Hanina Veselá a Petr Maršík jr. Hanina fotila 2 snímky ve svém ateliéru, zbytek snímků fotil Petr na jevišti Divadla v Dlouhé. A tak můžete v kalendáři nalézt zeměplošské bohy, jak hrají hru s osudy Zeměplošanů, trio čarodějek (u těchto snímků obzvlášť pobaví, že bohy představují členové Klubové rady a čarodějky jsou členky Kontrolní komise), sbor mágů, barbara Cohena, městskou hlídku, novináře z A-M komety a další. Obzvlášť hrdí jsme na fakt, že s námi fotily i takové osobnosti jako překladatel Jan Kantůrek, který ztělesnil Knihovníka, nakladatel Vlastimír Talaš, který se svým synkem vdechl život Samu Elániovi se Samíkem, či předseda prvního zeměplošského klubu Martin Schwarz, který představoval, jak jinak, Patricije.

Kalendáře mají opět i dobročinný rozměr: díky velkorysosti sponzorky, jejíž finanční dar pokryl všechny náklady spojené s výrobou kalendářů, můžeme celý výtěžek z jejich prodeje věnovat na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci v AD centru při Národním ústavu duševního zdraví.

Jelikož ještě několik kusů zbývá skladem, můžete si je objednat na emailu vehali@discworld.cz. Cena jednoho kalendáře je 200 Kč.

Děkujeme Divadlu v Dlouhé a jeho zaměstnancům, že nám vyšli vstříc, zapůjčili některé kostýmy a umožnili nám zřídit si fotoateliér v jejich prostorách, fotografům Hanině Veselé a Petru Maršíkovi jr., Zuzaně Buřičové za grafickou úpravu a tisk a hlavně všem majitelům kalendářů za to, že můžeme dále podporovat výzkum Alzheimerovy nemoci a třeba si tak i zajistit zdravé stáří.

Kolekce obrázků, které se do kalendáře nevešly:

24. 12. 2015 - PF 2015 Kategorie: Klub

Rada Klubu Terryho Pratchetta vám přeje veselé Prasečnice.

listopad

26. 11. 2015 - Jak se povedla Všefandomová maškaráda Kategorie: Klub

Klub Terryho Pratchetta ve spolupráci s CZ Kontinuum v pátek 13. listopadu 2015 pořádal 4.* zeměplošský bál, tentokrát s názvem Všefandomová maškaráda. Akce byla opět charitativně zaměřená – výtěžek z bálu podpoří AD centrum, které se věnuje výzkumu Alzheimerovy nemoci, kterou trpěl i Terry Pratchett.


Nedočkaví diváci se do společenského sálu Na Marjánce v pražském Břevnově začali dobývat něco po šesté hodině a čas do začátku věnovali hlavně prohlížení cen v tombole, vítání s dalšími známými, focení s vtipnými stojany a dotváření kostýmů, o které opravdu nebyla nouze.

V 20:00 na pódium vystoupili konferenciéři večera, Silvie „Draky“ Šustrová a Jakub „Jimbo“ Holý, aby návštěvníky z jiných vesmírů seznámili s programem večera.


Hned první bod se týkal obou pořádajících klubů, Klubu Terryho Pratchetta a CZ Kontinuum, protože v letošním roce je to neuvěřitelných 20 let, co se začala psát jejich historie. Na pódium tedy byli pozváni představitelé obou uskupení, Petr „Hadati“ Čáp za KTP a Jana „Xyll“ Krčmářová a Martin „Samuel“ Böhm za CZK, aby se prostřednictvím jejich osob mohlo klubům k jejich jubileím popřát. Za KTP se role gratulanta ujal Vlastimír Talaš z nakladatelství Talpress, které vydává knihy Terryho Pratchetta, a za CZK prostřednictvím videa Sylva Talpová, dabérka Kathryn Janeway ze seriálu Star Trek: Voyager.Všichni zúčastnění pak společně sfoukli svíčky na dortu, který k této příležitosti vytvořila VeHaLi. Na důkaz provázanosti klubů, které patří k nejaktivnějším v ČR ho tvořila želva A´Tuin, která na krunýři nenesla slony a Zeměplochu, ale Enterprise. Na té pak ještě stál Mrakoplaš se Zavazadlem, čímž se povedlo upozornit i na to, že hlavní účinkující celého večera, s KTP spřízněná kapela Mrakoplaš, také slaví 20 let od svého vzniku. Potom už následovala hudební produkce proložená zábavnými okénky a všeobecný maškarní rej.


První hudební blok tedy odstartovala kapela Mrakoplaš (www.mrakoplas.cz) a velmi rychle celý sál rockově (píseň Karlín), swingově (píseň Moje malá sestra) i folkově (píseň Změnila ses) naladila. Ke konci první série už se objevili i první odvážní odvázaní tanečníci.


Aby si muzikant odpočinuli – jistě mají pravidelné pauzy nařízené cechem hudebníků – zařadili pořadatelé do programu také taneční a pěvecká čísla. V první pauze Mrakoplaše jsme mohli zhlédnout vystoupení žákyň ZUŠ v Liberci o tom, jak to dopadne, když chce Doctor Who poslat dopis na palubu lodi Enterprise a využije k tomu pošťačky z Ankh-Morporku. Choreografii sestavila a s děvčaty nacvičila Le fille Ash. Nedá se nepoukázat na fakt, že vystoupení bylo přímo ukázkově mutlifandomové.Další vystoupení mělo startrekovský charakter: Grit du Alatriste vystoupil s písní Alfa Kvadrant a v refrénu mu pomáhal celý sál. Takže snad svůj Alfa kvadrant, kam nás Káťa snad doprovodí, všichni najdou.


Nakonec vystoupil doc. Aleš Bartoš z AD centra a vtipným rozhovorem s Draky představil knihu, jejíž vznik slíbil na prvním zeměplošském bále v roce 2012 a která by měla být nápomocna lékařům při včasném odhalování Alzheimerovy nemoci. Knihu věnoval Terrymu Pratchettovi a KTP.


Po pauze se vrátil Mrakoplaš a nenechal nikoho na pochybách, že autorská inteligentní tvorba v bigbítovém kabátě se neoposlouchá. Před desátou hodinou se chlapci sice rozloučili, nicméně za chvilku byli zpátky, protože doprovázeli svižnou rock´n´rollovou písní Nikdy nejsi sám balónkovou soutěž. Tak se taneční prostor vyplnil dvojicemi s balónky uvázanými k partnerčiným nohám a při divokém tanci se snažili své balónky uhájit a ostatní zničit.


Soutěž následovalo další taneční vystoupení, Le fille Ash se nám představila jako nešikovná baletka Máša, která za doprovodu zpěvu Kristiny z Opery v Ankh-Morporku (známe z knihy a divadla Maškaráda) zkouší tančit a při tom sní o tom, že je výborná tanečnice, načež procitá opět jako nešikovná Máša.Zábavné okénko pak uzavřel Holodoktor s ST písní Ostuda trekerů, kterou s ním opět zpíval celý sál.


Při třetím hudebním bloku jsme se přenesli do osmdesátých let, kdy našim hitparádám vládl pop, a uvítali jsme na pódiu uskupení Ajnkeslbuntes. Martina Fialová jako Hana Zagorová nám Malovala obrázky, hledala Studánku stříbrnou, navštívila Biograf Láska a také si zvala hosty. K písni Duhová víla si přizvala své dobré přátelé, dvojčata Pavla a Petra Rezky (Pavel Lipták z Mrakoplaše, Pavel Tesař z Divadla v Dlouhé), k písni Setkání Drupiho (také Pavel Tesař). Nakonec pozvala na pódium Václava Neckáře (opět Pavel Tesař) s kapelou Bacily (co byste čekali, opět Mrakoplaš), který nám připomenul písně Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a Chrám sv. Víta, které členové KTP (a dalších asi 250 000 diváků) velmi dobře znají z Tesařova podání ve hře Malá vánoční povídka v Divadle v Dlouhé, dále Mýdlového prince, romantickou Kdo vchází do tvých snů a rozloučil se písní Půlnoční (.. budou Vááánoce).


A to už přišel čas na vyhlášení vítězné masky a vylosování hlavních cen tomboly. Důmyslným hlasováním formou udělení céčka svému favoritovi se do volby nejlepší masky zapojili všichni v sále. Nejdelší řetízky céček měli krokodýlí bůh Offler, Truhlík a trpaslík Thorin Pavéza, který/á nakonec zvítězil/a.Losování tomboly se ujal Holodoktor za pomoci Draky, VeHaLi a Hadatiho.Závěrečný blok vyplnil reprodukovanou hudbou DJ Lucky, který pouštěl hudbu všech žánrů, takže si každý přišel na své.


Několik minut před půlnocí Draky bohužel ohlásila, že se blíží závěr bálu, poděkovala sponzorům, organizátorům i všem návštěvníkům a VeHaLi vyhlásila výsledek naší společné dobročinnosti, tedy výtěžek bálu. Přesná částka bude známa, až se o své poplatky přihlásí OSA, ale již na konci bálu bylo zřejmé, že AD centrum dostane určitě 35 000 Kč.


Poslední písní, která vyprovodila všechny roztančené entity k domovům (chacha), byla Ježčí píseň, tak jak ji známe z představení Soudné sestry v Divadle v Dlouhé.


Závěrem se nabízí poděkovat všem zúčastněným za báječnou atmosféru a ochotu podpořit svou účastí výzkum Alzheimerovy nemoci v AD centru. Můžeme doufat, že se nám to časem vrátí v podobě léku na tuto nepříjemnou chorobu.Organizátoři: Klub Terryho Pratchetta (VeHaLi, Hadati, Dalila, JIU, Rausek), CZ Kontinuum Star Trek fan klub (Xyll, Samuel)

Sponzoři: Talpress s.r.o., tetička z Moravy, členky KTP Silence a Whisper

Do tomboly přispěli: KTP, CZ Kontinuum Star Trek fan klub, Divadlo v Dlouhé, Mrakoplaš, Geekárna, Ikshorm

Foto: Hanina Veselá


Odkazy:

 

* na 3. jsme zapomněli

STARŠÍ NOVINKY >>>