Domů

Zeměplocha - Novinky 2015

prosinec

31. 12. 2015 - Víte, že... (lžíce) Kategorie: Víte že...

JAN KÝLA
Někdo si dal poměrně velkou práci a vyryl pod jméno nápis
...vzlétnou k nebi výš...
Na hrob kdosi položil věnec uvitý ze šeříkových květů, převázaný rudou stuhou, a v horní části věnce, převázané užší stužkou stejné barvy, leželo vejce.
„Paní Dlaňová, paní Netopýřivá a pár děvčat už tady byly dřív,“ oznamoval Kolík. „A samozřejmě že Madam se vždycky postará o to, aby tady bylo vejce.“
„Je hezký, že si vždycky všichni takhle vzpomenou,“ zabručel seržant Tračník.
Trojice stála mlčky. Ani jeden z nich nepatřil k mužům, jejichž slovník je vybaven výrazy vhodnými pro chvíle, jako byla tahle. Přesto se po nějaké době ozval Noby.
„Kdysi mi dal lžíci,“ prohlásil jen tak všeobecně.
„Jo, já vím,“ přikývl Tračník.
„Fotr mi ji čórnul, když přišel z lochu, ale stejně to byla moje lžíce,“ pokračoval Noby se směsicí nostalgie a umíněnosti. „To pro malýho kluka něco znamená, když má vlastní lžíci.“


V dřívějších dobách středověku a novověku, přibližně do konce 16. století bylo lidmi v celé Evropě považováno za slušné přinést si k jídlu svou vlastní lžíci. Lžíce byly v té době považovány za součást osobního majetku, stejně, jako dnes jsou klíče od bytu a peněženka. Zajímavostí je, že i když náš jazyk neobsahuje skoro žádné odkazy, na tento zvyk, v jiných evropských jazycích je obvyklé jedno či dvě rčení, namátkou:

Finština: „Hoď svou lžíci do rohu“ – Nadávka ve smyslu Zemři! (Mrtvý lžíce jaksi nepotřebovali).
Němčina: „Dát lžíci pryč“ – totožné s finskou lžící v rohu.
Němčina: „Dát lžíci pryč“ – Předat lžíci někomu dalšímu z rodiny.
Norština: „Vzít lžíci do jiné ruky“ – radikálně změnit svůj život (způsob života) (v pozitivním slova smyslu).

A odkazy pokračují. Dodnes existuje tradice ve Finsku, kde novorozeňata dostávají lžíci (a u nás jen reklamní balíčky).

Dále je možné (nemám to potvrzené), že odtud také pochází rčení „Narodit se se stříbrnou lžící v puse“ (born with a silver spoon in one's mouth).

by George

30. 12. 2015 - Klubový kalendář na rok 2016 Kategorie: Klub, Alzheimer

V uplynulých letech jsme si zvykli pro členy KTP vydávat zeměplošské kalendáře plné obrázků od našich šikovných členek, ale pro rok 2016 jsme vymysleli jinou specialitu. Kalendář, jehož výrobu tradičně finančně podporuje tetička z Moravy, jsme sami nafotili.

Skoro 50 členů Klubu si připravilo kostýmy a vytvořilo scénky, které nám zvěčnili šikovní fotografové Hanina Veselá a Petr Maršík jr. Hanina fotila 2 snímky ve svém ateliéru, zbytek snímků fotil Petr na jevišti Divadla v Dlouhé. A tak můžete v kalendáři nalézt zeměplošské bohy, jak hrají hru s osudy Zeměplošanů, trio čarodějek (u těchto snímků obzvlášť pobaví, že bohy představují členové Klubové rady a čarodějky jsou členky Kontrolní komise), sbor mágů, barbara Cohena, městskou hlídku, novináře z A-M komety a další. Obzvlášť hrdí jsme na fakt, že s námi fotily i takové osobnosti jako překladatel Jan Kantůrek, který ztělesnil Knihovníka, nakladatel Vlastimír Talaš, který se svým synkem vdechl život Samu Elániovi se Samíkem, či předseda prvního zeměplošského klubu Martin Schwarz, který představoval, jak jinak, Patricije.

Kalendáře mají opět i dobročinný rozměr: díky velkorysosti sponzorky, jejíž finanční dar pokryl všechny náklady spojené s výrobou kalendářů, můžeme celý výtěžek z jejich prodeje věnovat na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci v AD centru při Národním ústavu duševního zdraví.

Jelikož ještě několik kusů zbývá skladem, můžete si je objednat na emailu vehali@discworld.cz. Cena jednoho kalendáře je 200 Kč.

Děkujeme Divadlu v Dlouhé a jeho zaměstnancům, že nám vyšli vstříc, zapůjčili některé kostýmy a umožnili nám zřídit si fotoateliér v jejich prostorách, fotografům Hanině Veselé a Petru Maršíkovi jr., Zuzaně Buřičové za grafickou úpravu a tisk a hlavně všem majitelům kalendářů za to, že můžeme dále podporovat výzkum Alzheimerovy nemoci a třeba si tak i zajistit zdravé stáří.

Kolekce obrázků, které se do kalendáře nevešly:

24. 12. 2015 - PF 2015 Kategorie: Klub

Rada Klubu Terryho Pratchetta vám přeje veselé Prasečnice.

24. 12. 2015 - Víte, že... (komčet) Kategorie: Víte že..., Pod parou

Vítr nad semaforovými věžemi vál od Středu, chladný a umíněný, a Krasomila Adoráta Srdénková měla pocit, že by odsud mohla vidět okraj světa. Milovala okamžiky, jako byl tenhle. Připomínaly jí doby, kdy byla mladá, tedy opravdu velmi mladá, kdy její matka, zatímco kódovala depeše, věšela kolébku s maličkou Krasomilou na vrcholek věže a při práci poslouchala, jak si její malá holčička šťastně brouká a žvatlá skoro sto metrů nad zemí. Krasomilina matka vždycky tvrdila, že její první slůvko bylo "komcet".*

*Pozn. překl.: Komčet – kompletní počet – slangový výraz signalistů, kterým se označuje počet přijatých znaků. Je součástí potvrzení příjmu zprávy a zaručuje, že žádný znak nevypadl a zpráva nebude zkomolena. Myslíte, že jsem si to vymyslel?


Nevymyslel. Pan Kantůrek zde naráží na pojem „checksum“. Tento pojem zahrnuje mechaniku kontroly přenesení číselných informací. A kde se všude kontrolní součet používá? Možná se budete divit, ale skoro všude.

Jako první objevení si můžeme zkontrolovat na kartičce s pojištěním – naše rodné číslo. Jedna z prvních ověřování, které se s rodným číslem dělají je kritérium dělitelnosti – rodné číslo po součtu svých položek zkusíme vydělit 11. Pokud nám vyjde číslo beze zbytku, máme pravé rodné číslo. Zkusme si to, řekněme, že se chystáme vzít si v bance úvěr na neexistující osobu a prohlásíme, že naše rodné číslo je 870415/7845. Tedy už nyní můžu prohlásit, že jsem muž (a kdybych byl žena, tak už jede policie). A teď kontrolní součet: 8704157845 mod 11 = 791287076,8181818, které není dělitelné jedenáctkou beze zbytku a hle, hlídka policie už je na cestě. Autor tím nijak nenabádá k pokusu o podvod u bankovních domů (přeci jenom jsou i další mechanismy kontrol). Pokud neumíme spočítat vysoké číslo z paměti, můžeme využít kritéria dělitelnosti jedenáctky, jedná se o rozdíl součtu sudých a lichých cifer. Na daném příkladu: 8 + 0 + 1 +7 + 4 = 20 a 7 + 4 + 5 + 8 + 5 = 29. A rozdíl: 20 – 29 = -9 a -9 mod 11 != 0 (Číslo -9 není bezezbytku dělitelné 11). A vidíme, že číslo je falešné. A hlídka je na cestě J

Jako druhé objevení si můžeme zkontrolovat naše kreditní karty. Majorita kreditních karet používá tzv. Luhnův algoritmus. Jedná se o jednoduchý algoritmus kontroly validity čísla. Vezmeme číslo naší kreditní karty a vezmeme každou druhou číslici zprava, vynásobíme je dvěma a výsledek sečteme. Pokud je výsledek dělitelný beze zbytku desítkou, máme platnou kartu. Algoritmus se nepoužívá jako ochrana proti podvodům, to je jeho sekundární funkce. Původně byl totiž představen jako jednoduchý postup detekce náhodných chyb. Algoritmus se dále používá pro IMEI nebo i pro variabilní symboly sociálních zabezpečení v Kanadě, nebo i u nás.

A konečně se kontrolní součty využívají masivně v IT. Zde již nebudeme hovořit o kontrolních součtech, ale o checksumech, protože autor tohoto článku se pohybuje v IT a nemá rád, stejně jako většina pracovníku IT počešťování technických anglických výrazů. Profesionálové mi odpustí oproštění od přesných termínů, neboť je to vysvětlení pro laiky. CheckSum se používá v packetovacích systémech i ve správě dat na hardiscích. Harddisk má uložený nějaký soubor (změť jedniček a nul) a u souboru si ověřuje, jestli souhlasí CheckSum. Pokud ano, soubor je v pořádku, pokud ne, soubor je poškozený (corrupted) a už ho pravděpodobně nikdy neuvidíte.

Určitě všichni víme, jak funguje internet – ta úžasná síť počítačů. Veškeré informace, které získáváme a posíláme, létají po drátech (a nebo vzduchech po wi-fi, lte, 3G) v packetech. Packet je domluvený nástroj určený přesně pro totéž. Zařízení, které spolu komunikují, si vymění informace o tom, že spolu budou komunikovat (tzv. TCP Handshake) a stanoví si pravidla, mimo jiné i jaká je maximální velikost packetů. Například v případě poslání jednoduché zprávy bez jakýchkoliv kódování aplikací, šifrování (aby si to někdo nepřečetl) se tyto informace z klávesnice převedou na bity, jedničky a nuly, a poté se rozkouskují právě podle definované délky. Obalí se dalšími informacemi, jako třeba kam vlastně packet směřuje, odkud, kdy byl poslán a jak dlouho ho má síť nechat na živu, kdyby se nedoručil (Jednoduché přirovnání bývá k doručování pošty, musíte napsat adresu, komu píšete, odkud píšete, kdy píšete a jak dlouho má pošťačka zůstat naživu, než dopis doručí). Dále packet obsahuje právě již zmíněný CheckSum. Funguje to tak, že zdrojový počítat spočítá, že jedničky a nuly dávají dohromady číslo, např. 175. V CheckSumu je pak napsané číslo 175. Koncový počítač přijme data a kontroluje jejich součet. A hle, u tohoto přišly takové data, že jejich součet je 174, ale v CheckSumu, je 175. Koncový počítat poté pošle informaci zdrojovému a vyžádá si znovu tuto informaci. Až dorazí v pořádku celá zpráva, počítače si vymění informaci, že je vše v pořádku a uzavřou toto konkrétní spojení.

Že se vám to zdá složité? A teď si uvědomte, že to většinou trvá v řádu milisekund. A další zajímavý fakt – jak to asi ověřovali skřeti?

by George

15. 12. 2015 - Obálka The Long Cosmos a ediční plán Talpressu 2016 Kategorie: Knihy

Právě byla zveřejněna obálka na poslední pátý díl série Dlouhé Země, který má vyjít v originále 14. června 2016 pod názvem The Long Cosmos.

Nakladatelství Talpress má také podle edičního plánu na rok 2016 v plánu vydat tyto knihy od Terryho Pratchetta:

Klikař (Dodger)
Dlouhý Mars (The Long Mars)
Dragons at Crumbling Castle
Pastýřova koruna (The Shepherd´s Crown)


listopad

26. 11. 2015 - Jak se povedla Všefandomová maškaráda Kategorie: Klub

Klub Terryho Pratchetta ve spolupráci s CZ Kontinuum v pátek 13. listopadu 2015 pořádal 4.* zeměplošský bál, tentokrát s názvem Všefandomová maškaráda. Akce byla opět charitativně zaměřená – výtěžek z bálu podpoří AD centrum, které se věnuje výzkumu Alzheimerovy nemoci, kterou trpěl i Terry Pratchett.


Nedočkaví diváci se do společenského sálu Na Marjánce v pražském Břevnově začali dobývat něco po šesté hodině a čas do začátku věnovali hlavně prohlížení cen v tombole, vítání s dalšími známými, focení s vtipnými stojany a dotváření kostýmů, o které opravdu nebyla nouze.

V 20:00 na pódium vystoupili konferenciéři večera, Silvie „Draky“ Šustrová a Jakub „Jimbo“ Holý, aby návštěvníky z jiných vesmírů seznámili s programem večera.


Hned první bod se týkal obou pořádajících klubů, Klubu Terryho Pratchetta a CZ Kontinuum, protože v letošním roce je to neuvěřitelných 20 let, co se začala psát jejich historie. Na pódium tedy byli pozváni představitelé obou uskupení, Petr „Hadati“ Čáp za KTP a Jana „Xyll“ Krčmářová a Martin „Samuel“ Böhm za CZK, aby se prostřednictvím jejich osob mohlo klubům k jejich jubileím popřát. Za KTP se role gratulanta ujal Vlastimír Talaš z nakladatelství Talpress, které vydává knihy Terryho Pratchetta, a za CZK prostřednictvím videa Sylva Talpová, dabérka Kathryn Janeway ze seriálu Star Trek: Voyager.Všichni zúčastnění pak společně sfoukli svíčky na dortu, který k této příležitosti vytvořila VeHaLi. Na důkaz provázanosti klubů, které patří k nejaktivnějším v ČR ho tvořila želva A´Tuin, která na krunýři nenesla slony a Zeměplochu, ale Enterprise. Na té pak ještě stál Mrakoplaš se Zavazadlem, čímž se povedlo upozornit i na to, že hlavní účinkující celého večera, s KTP spřízněná kapela Mrakoplaš, také slaví 20 let od svého vzniku. Potom už následovala hudební produkce proložená zábavnými okénky a všeobecný maškarní rej.


První hudební blok tedy odstartovala kapela Mrakoplaš (www.mrakoplas.cz) a velmi rychle celý sál rockově (píseň Karlín), swingově (píseň Moje malá sestra) i folkově (píseň Změnila ses) naladila. Ke konci první série už se objevili i první odvážní odvázaní tanečníci.


Aby si muzikant odpočinuli – jistě mají pravidelné pauzy nařízené cechem hudebníků – zařadili pořadatelé do programu také taneční a pěvecká čísla. V první pauze Mrakoplaše jsme mohli zhlédnout vystoupení žákyň ZUŠ v Liberci o tom, jak to dopadne, když chce Doctor Who poslat dopis na palubu lodi Enterprise a využije k tomu pošťačky z Ankh-Morporku. Choreografii sestavila a s děvčaty nacvičila Le fille Ash. Nedá se nepoukázat na fakt, že vystoupení bylo přímo ukázkově mutlifandomové.Další vystoupení mělo startrekovský charakter: Grit du Alatriste vystoupil s písní Alfa Kvadrant a v refrénu mu pomáhal celý sál. Takže snad svůj Alfa kvadrant, kam nás Káťa snad doprovodí, všichni najdou.


Nakonec vystoupil doc. Aleš Bartoš z AD centra a vtipným rozhovorem s Draky představil knihu, jejíž vznik slíbil na prvním zeměplošském bále v roce 2012 a která by měla být nápomocna lékařům při včasném odhalování Alzheimerovy nemoci. Knihu věnoval Terrymu Pratchettovi a KTP.


Po pauze se vrátil Mrakoplaš a nenechal nikoho na pochybách, že autorská inteligentní tvorba v bigbítovém kabátě se neoposlouchá. Před desátou hodinou se chlapci sice rozloučili, nicméně za chvilku byli zpátky, protože doprovázeli svižnou rock´n´rollovou písní Nikdy nejsi sám balónkovou soutěž. Tak se taneční prostor vyplnil dvojicemi s balónky uvázanými k partnerčiným nohám a při divokém tanci se snažili své balónky uhájit a ostatní zničit.


Soutěž následovalo další taneční vystoupení, Le fille Ash se nám představila jako nešikovná baletka Máša, která za doprovodu zpěvu Kristiny z Opery v Ankh-Morporku (známe z knihy a divadla Maškaráda) zkouší tančit a při tom sní o tom, že je výborná tanečnice, načež procitá opět jako nešikovná Máša.Zábavné okénko pak uzavřel Holodoktor s ST písní Ostuda trekerů, kterou s ním opět zpíval celý sál.


Při třetím hudebním bloku jsme se přenesli do osmdesátých let, kdy našim hitparádám vládl pop, a uvítali jsme na pódiu uskupení Ajnkeslbuntes. Martina Fialová jako Hana Zagorová nám Malovala obrázky, hledala Studánku stříbrnou, navštívila Biograf Láska a také si zvala hosty. K písni Duhová víla si přizvala své dobré přátelé, dvojčata Pavla a Petra Rezky (Pavel Lipták z Mrakoplaše, Pavel Tesař z Divadla v Dlouhé), k písni Setkání Drupiho (také Pavel Tesař). Nakonec pozvala na pódium Václava Neckáře (opět Pavel Tesař) s kapelou Bacily (co byste čekali, opět Mrakoplaš), který nám připomenul písně Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a Chrám sv. Víta, které členové KTP (a dalších asi 250 000 diváků) velmi dobře znají z Tesařova podání ve hře Malá vánoční povídka v Divadle v Dlouhé, dále Mýdlového prince, romantickou Kdo vchází do tvých snů a rozloučil se písní Půlnoční (.. budou Vááánoce).


A to už přišel čas na vyhlášení vítězné masky a vylosování hlavních cen tomboly. Důmyslným hlasováním formou udělení céčka svému favoritovi se do volby nejlepší masky zapojili všichni v sále. Nejdelší řetízky céček měli krokodýlí bůh Offler, Truhlík a trpaslík Thorin Pavéza, který/á nakonec zvítězil/a.Losování tomboly se ujal Holodoktor za pomoci Draky, VeHaLi a Hadatiho.Závěrečný blok vyplnil reprodukovanou hudbou DJ Lucky, který pouštěl hudbu všech žánrů, takže si každý přišel na své.


Několik minut před půlnocí Draky bohužel ohlásila, že se blíží závěr bálu, poděkovala sponzorům, organizátorům i všem návštěvníkům a VeHaLi vyhlásila výsledek naší společné dobročinnosti, tedy výtěžek bálu. Přesná částka bude známa, až se o své poplatky přihlásí OSA, ale již na konci bálu bylo zřejmé, že AD centrum dostane určitě 35 000 Kč.


Poslední písní, která vyprovodila všechny roztančené entity k domovům (chacha), byla Ježčí píseň, tak jak ji známe z představení Soudné sestry v Divadle v Dlouhé.


Závěrem se nabízí poděkovat všem zúčastněným za báječnou atmosféru a ochotu podpořit svou účastí výzkum Alzheimerovy nemoci v AD centru. Můžeme doufat, že se nám to časem vrátí v podobě léku na tuto nepříjemnou chorobu.Organizátoři: Klub Terryho Pratchetta (VeHaLi, Hadati, Dalila, JIU, Rausek), CZ Kontinuum Star Trek fan klub (Xyll, Samuel)

Sponzoři: Talpress s.r.o., tetička z Moravy, členky KTP Silence a Whisper

Do tomboly přispěli: KTP, CZ Kontinuum Star Trek fan klub, Divadlo v Dlouhé, Mrakoplaš, Geekárna, Ikshorm

Foto: Hanina Veselá


Odkazy:

 

* na 3. jsme zapomněli

03. 11. 2015 - Diář na rok 2016 Kategorie: Knihy

Na zahraničním webu Discworld.com si můžete objednat zeměplošský diář pro rok 2016, tentokrát sepsaný jako Praktický manuál moderní čarodějky.

Anotace: Tento Praktický manuál pro moderní čarodějku je více než jen obyčejným diářem. Nabízí dlouho očekávaný pohled na důvtip a moudrost jedněch z nejoblíbenějších postav Zeměplochy Terryho Pratchetta, a to čarodějek.

Díky moudrým radám a poučením od takových postav jako je Stařenka Oggová, Bábi Zlopočasná a Tonička Bolavá, Zeměplošský diář 2016 oplývá skvělou směsí kulturních zajímavostí, ilustrací a úžasných vtípků spolu s důležitými daty jak Zeměplochy tak i Zemneplochy.

říjen

29. 10. 2015 - Jan Kantůrek v rekonvalescenci Kategorie: Jan Kantůrek

Ze sdělení Vlastimíra Talaše, nakladatele Talpressu:

Honza Kantůrek už je doma a odpočívá. Čeká ho ovšem dlouhá, několikaměsíční rehabilitace. Slíbil, že bude i nadále překládat. V současnosti má rozpracovaný titul Dodger a pak se těší na poslední Toničku. Přejeme mu ze srdce, ať se mu zdraví zlepšuje co nejrychleji to půjde.

28. 10. 2015 - Literární soutěž 2015 Kategorie: Klub

Slyšte, slyšte!

Klub Terryho Pratchetta vyhlašuje další ročník literární povídkové soutěže „O Knihovníkův banán“. Soutěž je veřejná, přihlásit se může každý. Do soutěže přijímáme povídky inspirované Zeměplochou Terryho Pratchetta – tj. například takové, které se na Zeměploše odehrávají nebo ve kterých hraje Zeměplocha či její postavy nějakou roli.

Vyhlášení soutěže se bude konat na Trpasliconu 2016. Výherce obdrží exkluzivní věcné ceny.

Diskutovat o této události, klást otázky nebo připomínky můžete na diskusním fóru, v diskusi k tomu určené.


Podmínky účasti v soutěži:

Prosíme, čtěte pozorně. Pokud vaše povídka nesplní všechny podmínky, může být vyřazena ze soutěže.

 • Musí se jednat o původní (tj. nikoliv přeloženou) dosud nikde nepublikovanou povídku, která nebyla v průběhu trvání této soutěže poslána do jiné soutěže, v českém nebo slovenském jazyce, v rozsahu 1 000 až 25 000 znaků (včetně mezer, titulek se jménem povídky se nepočítá) a která je viditelně inspirována Zeměplochou Terryho Pratchetta.
 • Počet příspěvků od jednoho autora je omezen na 2 příspěvky.
 • Soutěž je anonymní. Veřejné přihlášení k autorství povídky bude bráno jako porušení pravidel a může být důvodem k vyřazení ze soutěže. Jména (popř. přezdívky) autorů budou zveřejněna až po vyhlášení vítězů.
 • Autor zasláním svého díla do soutěže souhlasí s publikací na webových stránkách www.discworld.cz nebo v případném sborníku.
 • Autor se nesmí zúčastnit soutěže jako porotce.
 • Soutěžní příspěvky můžete posílat od první minuty dne 1.11.2015 do půlnoci 31. 1. 2016.

 • Jak se přihlásit do soutěže?

 • Povídku zašlete na email knihovnikuvbanan@discworld.cz ve formátu, který porota zvládne otevřít. Tzn. např. .doc, .docx, .org nebo .pdf. Soubor s povídkou pojmenujte stejně jako povídku.
 • Pokud zasíláte více povídek, každá musí být uložena v samostatném souboru.
 • V žádném souboru s povídkou nesmí být uvedeno jméno autora.
 • Osobní údaje uveďte v textu emailu, který musí obsahovat: jméno autora (případně také přezdívku) a jméno soutěžní povídky (příp. povídek). Tyto údaje slouží k potřebě pořádání soutěže, pro lepší komunikaci se soutěžícími a statistickým účelům a nebudou poskytnuty třetí straně bez svolení autora.
 • Do předmětu emailu vepište "Literární soutěž".
 • 28. 10. 2015 - Mort na Žižkově Kategorie: Divadlo

  V sobotu 17. 10. 2015 se v Praze hrálo představení Mort v podání divadelního souboru při T.J. Sokol Lázně Toušeň. Naše divácká skupinka sice čítala jen pět kusů, ale čtyři z nás šli na toto představení minimálně podruhé. Rozhodně to nebyla náhoda. Představení založené na tradičně bezvadném překladu Honzy Kantůrka mělo premiéru 24. 4. 2015. Pak se s úspěchem hrálo, pokud vím, nejen v Toušeni, ale i v Horních Počernicích a v sobotu 17. října dorazilo do srdce matičky Prahy. V Žižkovském divadle jsme tedy mohli vidět už pátou realizaci... a ta byla dokonalá. Žádné stopy trémy, žádné technické zádrhely, prostě prvotřídní výkon v prvotřídní režii.

  Diváci se sice rozehřívali pomaleji než třeba ve zmíněných Horních Počernicích, ale asi ve třetině kusu roztáli a před přestávkou už potlesk bouřil naplno. Druhá polovina představení běžela v atmosféře plného propojení herců s diváky až do konce. Asi by bylo vhodné vypíchnout fantastický výkon Smrtě, ale ostatní postavy za antropomorfní personifikací nezaostávaly. Každá z nich měla ve hře své místo a perfektně zapadala do mistrovské mozaiky. Přičteme-li k tomu bezvadný jazyk, dokonalý přednes, citlivě vyladěné kostýmy, kouzelné samostatně píšící pero a další a další pozitiva, která laik ani nedokáže správně pojmenovat, byla to špica.

  Souboru se podařilo vystihnout ducha Zeměplochy a Pratchettova humoru a strhnout diváky s sebou. Závěr večera byl díky tomu ohromující. Tady musím trochu odbočit a přiznat se, že patřím mezi dinosaury, kteří už něco pamatují. Chodíme se ženou do Žižkovského divadla už asi třicet let. V osmdesátých letech jsme tu tleskali Dostavníku, který sem přešel z Obchodního klubu v Pařížské. Mihli se tu Cimrmani cestou z Malostranské besedy do divadla ve Strašnicích a rád vzpomínám i na Radošínské naivné divadlo, které sál divadla pravidelně vyprodalo. Byly to doby, kdy diváci museli "své" divadlo následovat, kam ho osud zavál, a o to víc mu fandili. Ale teprve tuto sobotu jsem tu poprvé viděl, že se herci dočkali potlesku celého sálu vestoje a vraceli se při děkovačce osmkrát!

  Byl to takový úspěch, že jsem si jist, že by před rokem 1989 byla hra zřejmě pro jistotu zakázána už druhý den. Představení totiž bylo fascinující. Sami na sobě a svých přátelích jsme pozorovali touhu po sdílení tohoto výjimečného zážitku s partnery a kamarády. Jednoduše řečeno, když vám na někom záleží, nemůžete nečinně přihlížet, že by mu něco takového uteklo před nosem!

  Morta mohu s klidným svědomím doporučit všem fanouškům Terryho Pratchetta. Nemá chybu. Já osobně na něj určitě ještě zajdu.

  by Slávek Švachouček

  25. 10. 2015 - Mrakoplaš kontra Alzheimer popáté Kategorie: Akce

  7. října 2015 proběhl již pátý ročník benefičního koncertu Mrakoplaš kontra Alzheimer, jehož se zúčastnilo přes sto návštěvníků. Díky tomuto koncertu se na výzkum Alzheimerovy nemoci vybralo přes 50 000 Kč. Během všech pěti ročníků těchto benefičních koncertů skupina Mrakoplaš dokázala vybrat téměř 176 000 Kč.

  Skupina Mrakoplaš, která se jmenuje podle nedostudovaného čaroděje ze série velmi oblíbených knížek Úžasná Zeměplocha britského spisovatele Terryho Pratchetta, připravila už popáté benefiční akci na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci. Celý výtěžek z tohoto komponovaného večera byl věnován oddělení kognitivních poruch AD Centra v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech u Prahy, které se dlouhodobě zabývá především časnou a správnou diagnostikou Alzheimerovy nemoci.

  Mrakoplaš přispívá a podporuje boj proti Alzheimerově nemoci. Zvlášť, když byl touto nemocí postižen letos zesnulý duchovní otec kapely, spisovatel Terry Pratchett. Kapela se odlehčenou formou snažila poukázat na Alzheimerovu nemoc, oslovit veřejnost i soukromé subjekty tak, aby byla tato degenerativní nemoc maximálně zviditelněna a aby si všichni uvědomili, že je dobré podpořit výzkum této choroby, který pak může pomoci všem postiženým pacientům.

  Velmi váženými hosty, kteří svou účastí podpořili tento koncert a myšlenku byli Roman Dragoun a Luboš Pospíšil, kteří si s Mrakoplašem společně zahráli a spolu s moderátorem Pavlem Andělem vytvořili nádhernou atmosféru, která v zaplněném klubu Mlejn potěšila všechny zúčastněné. Potěšila i zástupkyni AD Centra paní doktorku Miloslavu Reisovou, která mohla sledovat, jak se díky vybranému vstupnému a povedené aukci raritních předmětů, do které přispěli všichni účinkující, vybralo pro AD centrum přes 50 000 Kč.

  Na pódiu, kromě muziky, proběhla i aukce několika raritních a uměleckých děl, které výtvarníci, fotografové a další umělci podílející se na tomto večeru poskytli zdarma (např. fotografové Ota a Petr Maršík ml., grafik Zdeněk Häckl, Roman Dragoun, Luboš Pospíšil, Pavel Anděl a Mrakoplaš).

  Zároveň v prostorách KD Mlejn proběhla i výstava fotografií s názvem Hledání zapomenutého, která tématicky navázala na celý koncept večera (autor fotograf Ota/Urbex). Výtěžek z této prodejní výstavy a aukce byl přidán k financím ze vstupného a byl poskytnut AD Centru.

  Protože se Mrakoplaši podařilo i v minulých ročnících oslovit zajímavé hosty (jakými byli např. Ivan Hlas, skupina Traband, Vladimír Merta, Peter Introvič, Ondřej Konrád a další) a podařilo se získat již přes 175 000 Kč, očekává se, že bude tato skupina v pořádání benefičních koncertů Mrakoplaš kontra Alzheimer pokračovat tak, aby na výzkum této nemoci byly k dispozici další, tolik potřebné, finance.

  Martin Kalenda, člen skupiny Mrakoplaš
  www.mrakoplas.cz; info@kasparproduction.cz

  24. 10. 2015 - Dvojkniha Carpe jugulum, Pátý elefant Kategorie: Knihy

  Právě vyšla již 12. zeměplošská dvojkniha Carpe jugulum, Pátý elefant

  22. 10. 2015 - Jan Kantůrek po operaci Kategorie: Jan Kantůrek

  Překladatel Zeměplochy Jan Kantůrek byl toto pondělí přijat do nemocnice Na Homolce, aby se podrobil plánované neurochirurgické operaci. Nyní už má podle nakladatele Talpresu Vlastimíra Talaše po operaci. Zítra snad budeme o jeho zdravotním stavu vědět více. Klub Terryho Pratchetta a další příznivci Honzy Kantůrka mu do nemocnice zaslali mnoho pozdravů a přání brzkého uzdravení.

  22. 10. 2015 - Zeměplošský atlas Kategorie: Knihy

  Dnes vyšel v originále The Compleat Discworld Atlas, ucelený průvodce geografií a topografií Zeměplochy.

  Atlas je úžasně vtipný cestovní průvodce, jenž Vám přináší ankh-morporský Cech nepovolaných osob a tiskové oddělení Neviditelné Univerzity.
  Každý atlas obsahuje plnobarevné mapy, skvělé ilustrace a komplexní místopis. To vše je doprovázeno obrovskou oboustrannou mapou, skýtající na jedné straně velkolepý pohled na želvu A´Tuin, a nádherně detailní kotouč Plochy na straně druhé.

  Atlas je posledním společným projektem Discworld Emporia a Terryho Pratchetta. Spolupráce na zrodu nového průvodce úžasným světem trvala celé 3 roky a projekt byl ukončen dříve než Terry Pratchett předčasně zemřel v březnu 2015.

  by Dalila

  08. 10. 2015 - Divadelní představení Mort Kategorie: Divadlo

  Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň opět uvádí v Praze divadelní hru Mort, tentokrát v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, a to v sobotu 17. října 2015. O tomto představení můžete získat informace také na Facebookové události.

  06. 10. 2015 - Mrakoplaš kontra Alzheimer již zítra Kategorie: Akce  Benefiční koncert Mrakoplaš kontra Alzheimer, proběhne již zítra, 7. října 2015 v KD Mlejn (Kovářova 1615/4, Praha 5).

  Výtěžek ze vstupného a z dražby raritních předmětů bude poskytnut AD Centru, které se výzkumem léčby Alzheimerovy nemoci v České republice zabývá. Součástí této dražby bude také několik předmětů spojených s dílem Terryho Pratchetta jako je český komiks Mort (neprodejný), rekvizity ze zeměplošských her Divadla v Dlouhé nebo originální podpis Terryho Pratchetta.

  Facebooková událost Mrakoplaš kontra Alzheimer 5

  září

  25. 09. 2015 - Divadlo Aqualung - Muži ve zbrani podruhé Kategorie: Divadlo

  14. září jsme vám přinesli Georgovu recenzi na premiéru divadelního představení divadla Aqualung Muži ve zbrani, která byla vesměs pozitivní. Nyní vám pro změnu přinášíme na stejné představení méně přívětivou recenzi od další členky Klubu Terryho Pratchetta čajinky, neboť i mezi členy klubu platí, že každý má jiný vkus.

  Klub Terryho Pratchetta se s nadšením vypravil na premiéru další adaptace knihy oblíbeného autora. Tentokrát se jednalo o setkání s noční hlídkou Ankh-Morporku, ztvárněné souborem Aqualung – divadlem pro ty, kteří mají fantazii a svobodnou duši. Jistě jste si již přečetli názor George (níže), přidávám tedy ještě ten svůj, ať si, milí fanoušci, uděláte obrázek. Stejně jako George nejsem žádným kritikem, i když do divadla zavítám poměrně často a nejen na Pratchetta. Tolik na úvod, a teď už zpět k Aqualungu.

  Faktor očekávání byl v mém případě na sto procentech… A taky brzy spadl ze stovky někam hodně nízko. To díky prvnímu dojmu, který na diváka zapůsobí při úvodním pohledu na vizáž a chování postav. Elánius na pódiu nosí tlustý černý knír; Angua hází vlasy a projevuje se jako tupá koketa. Korunu všemu nasazuje pojetí Sibyly Berankinové, která není sybilovitá ani co by se za nehet vešlo. Chudák Pratchettovec se tak těžko brání nesouhlasnému vrtění hlavou a nasazování pravých stewartovských „facepalms“. Všechno naštěstí zachraňuje krásná scéna, záporák Kruxminor a Elánius, jehož knír naštěstí nakonec přestanete brát tak tragicky.

  Nebojte, vyplatí se ten počáteční šok vydržet. Zejména ve druhé půli všechno začne být vtipné. Etuda hlídky v hospodě je tak skvělá, že dokonce i Angua pod tlakem zvýšené kvality přestane koketovat. Navíc pobaví i doktor Bělobrad, kterého jeho představitel pojímá jako jednoho opravdu známého šaškovitého záporáka komiksových knih a filmů. Celkově tedy druhá polovina vyvyšuje představení z „ježišmarjá“ na „oukej“.

  Z mého pohledu zapáleného fanouška režisér Pratchetta příliš nezná. Nejde totiž jen o to zahrát děj knihy, divadlo je zejména o ztvárnění celého světa. To je samozřejmě těžké, ale dá se k tomu přispět poctivým zapracováním důležitých detailů, v čemž Aqualung poněkud zaostává. Myslím si, že divákovi, který se jde pobavit a moc neřeší předlohu, se představení líbit bude – to koneckonců dokazuje potlesk po premiéře i Georgeův pozitivní ohlas. Není to žádná pecka, ale potěší.

  Pokud se na hru chystáte a vyžadujete podobně jako já věrohodnou Zeměplochu, dejte si předtím dva panáky, ať zmírníte ten počáteční šok, a když se na scéně objeví některá z ženských postav, koukejte se chvíli mimoděk na hodinky nebo na strop. Vše ostatní se vidět vyplatí.

  Podle mých měřítek se jedná spíše o podprůměrné představení, nicméně rozhodně to není to nejhorší, co divadelní prkna při pokusu o Pratchetta přinesla. Na olomoucký pokus o Maškarádu dosáhne opravdu máloco.

  by čajinka

  19. 09. 2015 - Benefiční festival ...JAKO NA SMRT! Kategorie: Akce

  Každé 3 sekundy se u někoho ve světě vyvine demence. V této chvíli žije na zemi 46,8 milionů lidí trpících demencí. Toto číslo se až zdvojnásobí každých 20 let.

  V pondělí 21. 9. začíná v Experimentálním prostoru NoD Mezinárodní festival ...JAKO NA SMRT! (O zradě paměti, kouzlu nepaměti a neposledních věcech člověka – 21. 9. - 24. 9.), jehož výtěžek bude věnován na podporu lidem trpícím Alzheimerovou chorobou v rámci Sbírky České alzheimerovské společnosti.

  Umělci se sami sebe ptali: „Dokážu si představit, že zapomenu jméno svojí mámy nebo syna?“ Svět Alzheimerovy choroby leží na samé hranici představivosti. Také proto láká toto aktuální téma k uměleckému ztvárnění. Hlavní program nabídne filmy, divadlo, literaturu, výtvarné umění a hudbu inspirované poruchami lidské paměti, doprovodný program představí široký záběr institucí, které se lidem s Alzheimerovou nemocí věnují.

  Festivalu se účastní přední čeští specialisté. Každý večer budou probíhat debaty, jejichž hosty jsou například gerontoložka Iva Holmerová, přední český neurolog Jakub Hort, Jiřina Šiklová anebo sama pacienta s Alzheimerovou chorobou Nina Baláčková. Středeční debatou o asistované sebevraždě bude provázet Daniela Drtinová a jejími hosty budou ředitel domácího hospice Cesta domů Marek Uhlíř, specialistka zdravotnického práva Helena Krejčíková a lékařský etik Jaromír Matějek.

  V úterý 22. září od 17:30 v prezentaci 6min40s vědci, architekti, sociální pracovníci a odborníci na zdravou výživu představí nejnovější projekty, které se věnují zlepšení života s demencí.

  Ve středu 23. 9. ve 20.00 bude uveden dokument CHOOSING TO DIE EN/CZ, dokumentární film z roku 2011, autor TERRY PRATCHETT, režie CHARLIE RUSSELL, Délka 59 minut.

  Terry Pratchett na své smutné pouti dorazil k bodu, kdy si tváří v tvář nevyhnutelnosti své choroby začíná klást ty nejbolestnější otázky. Tou nejzásadnější z nich je legitimita jeho práva na asistované ukončení života. Tato vysoce kontroverzní metoda ovšem není ještě zakotvena v britském právním systému, a tak se vydává s kamerou doprovodit několik podobně postižených Britů do Švýcarska, kde je euthanasie již nějakou dobu legální, a to dokonce i pro cizince. Film byl oceněn jako Nejlepší dokument na International Emmy Awards 2012.

  Od 21:00 hodin proběhne debata o asistované sebevraždě s ředitelem domácího hospice Cesta domů Markem Uhlířem, specialistkou zdravotnického práva Helenou Krejčíkovou a lékařským etikem Jaromírem Matějkem. Moderuje Daniela Drtinová.

  Každý den bude zdarma probíhat testování paměti pod vedením odborníků z ČALSu. „Právě díky testování paměti jsme schopni včas rozpoznat příznaky nemoci“, zdůrazňuje Martina Mátlová, ředitelka ČALSu a dodává „testování paměti (nejen v NoDu a nejen tento týden) probíhá v rámci projektu Dny paměti, který jsme zahájili v roce 2008. Těší nás, že se lidé měření paměti přestávají bát, neboť pak mohou najít správnou pomoc včas.“ Na odpoledne od 15.00-18.00 připravilo Centrum Seňorina pilotní program původně holandského projektu Alzheimer café: „na kávu bez obav z předsudků a odmítnutí“, který vytváří bezstresové prostředí pro sdílení zkušeností spojených s Alzheimerovou chorobou. Ve čtvrtek 24. 9. bude po celý den probíhat Trénink paměti. Díky terapeutické technice EEG biofeedback si lze vyzkoušet, jak ovládat počítačovou hru pouze pomocí myšlenek.

  VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

  Součástí Festivalu je sbírka pořádaná Českou alzheimerovskou společností, jejíž výtěžek bude věnován na podporu lidem trpícím AN. Přispět lze formou dobrovolného vstupného na místě nebo DMS zprávou.

  Hlavní program a podrobný doprovodný program www.jakonasmrt.cz.

  Facebooková událost Festival JAKO NA SMRT

  STARŠÍ NOVINKY >>>