Domů

O KNIHOVNÍKŮV BANÁN (LITERÁRNÍ SOUTĚŽ)

Slyšte, slyšte!

Klub Terryho Pratchetta vyhlašuje další ročník literární povídkové soutěže „O Knihovníkův banán“. Soutěž je veřejná, přihlásit se může každý. Do soutěže přijímáme povídky inspirované Zeměplochou Terryho Pratchetta – tj. například takové, které se na Zeměploše odehrávají nebo ve kterých hraje Zeměplocha či její postavy nějakou roli.

Koordinátorkou soutěže je Jiřina "JIU" Valdaufová, hodnotit soutěž bude Klubová rada (a pokud to bude situace vyžadovat, také přizvaní externí porotci).

Vyhlášení soutěže se bude konat na Trpasliconu 2016. Výherce obdrží exkluzivní věcné ceny.

Diskutovat o této události, klást otázky nebo připomínky můžete na diskusním fóru, v diskusi k tomu určené.

Níže najdete všechny potřebné údaje pro přihlášení a několik doporučení pro ty z vás, kteří se budou literární soutěže účastnit poprvé.

Podmínky účasti v soutěži:

Prosíme, čtěte pozorně. Pokud vaše povídka nesplní všechny podmínky, může být vyřazena ze soutěže.

 • Musí se jednat o původní (tj. nikoliv přeloženou) dosud nikde nepublikovanou povídku, která nebyla v průběhu trvání této soutěže poslána do jiné soutěže, v českém nebo slovenském jazyce, v rozsahu 1 00025 000 znaků (včetně mezer, titulek se jménem povídky se nepočítá) a která je viditelně inspirována Zeměplochou Terryho Pratchetta.
 • Počet příspěvků od jednoho autora je omezen na 2 příspěvky.
 • Soutěž je anonymní. Veřejné přihlášení k autorství povídky bude bráno jako porušení pravidel a může být důvodem k vyřazení ze soutěže. Jména (popř. přezdívky) autorů budou zveřejněna až po vyhlášení vítězů.
 • Autor zasláním svého díla do soutěže souhlasí s publikací na webových stránkách www.discworld.cz nebo v případném sborníku.
 • Autor se nesmí zúčastnit soutěže jako porotce.
 • Soutěžní příspěvky můžete posílat od první minuty dne 1.11.2015 do půlnoci 31. 1. 2016.

Jak se přihlásit do soutěže?

 • Povídku zašlete na email knihovnikuvbanan@discworld.cz ve formátu, který porota zvládne otevřít. Tzn. např. .doc, .docx nebo .pdf. Soubor s povídkou pojmenujte stejně jako povídku.
 • Pokud zasíláte více povídek, každá musí být uložena v samostatném souboru.
 • V žádném souboru s povídkou nesmí být uvedeno jméno autora.
 • Osobní údaje uveďte v textu emailu, který musí obsahovat: jméno autora (případně také přezdívku) a jméno soutěžní povídky (příp. povídek). Tyto údaje slouží k potřebě pořádání soutěže, pro lepší komunikaci se soutěžícími a statistickým účelům a nebudou poskytnuty třetí straně bez svolení autora.
 • Do předmětu emailu vepište "Literární soutěž".

Doporučení pro všechny:

Názvy souborů s povídkami ponechte raději bez diakritiky (háčků a čárek), české znaky se mnohdy neplánovaně transformují na různé klikyháky.

Nepoužívejte neobvyklé fonty a formátování textu (například barvy nebo obrázky), porotcům se nic z toho nemusí (a většinou ani nebude) zobrazovat správně.

Doporučení pro začátečníky:

Těm z vás, kteří jsou na poli literárních soutěží nováčky, vřele doporučuji článek "Rady začínajícím autorům", který se zabývá vším, co by si autor měl uvědomit, než pošle svou povídku do soutěže. Je psaná především pro účastníky literární soutěže Vidoucí, ale všechno do puntíku lze aplikovat i jinde.

Pokud jste líní se prokousávat všemi radami, slyšte alespoň tu nejdůležitější – povídku si po sobě přečtěte, nejlépe mnohokrát a opravte (nebo nechte si opravit) všechny chyby.

Druhá věc, která se týká výhradně naší soutěže, je skutečně pouhé doporučení: Nesnažte se psát jako Terry Pratchett. Neorganizujeme tuto soutěž proto, abychom našli Pratchettova klona. Pište svým vlastním stylem a dejte povídce svůj punc.

Oook! (Překlad: "Hodně štěstí!")

Organizátoři si vyhrazují možnost změnit podmínky soutěže, jméno soutěže, nebo zrušit celou soutěž pro nedostatek příspěvků.
Autor: Cellindra & JIU

O tomto článku můžete diskutovat ve fóru U Prokopnutého bubnu v sekci Články >>