Domů

Zeměplocha - Novinky 2020

leden

01. 01. 2020 - Pozvánka na Členskou schůzi Kategorie: Klub

Vážení členové,

Klubová rada si Vás dovoluje pozvat na Členskou schůzi Klubu Terryho Pratchetta, z. s., která se koná 15. února 2020 od 14:00 v Restauraci U Kristiána (Vltavská 8, Praha 5) v rámci 122. klubového srazu.

V případě, že se nesejde dostatečný počet členů s právem hlasovat, vyhlašujeme náhradní termín Členské schůze na 14:30 hod. stejného dne a místa konání.

Program:

1. Úvod
2. Volba zapisovatele a volební komise
3. Schválení programu Členské schůze
4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2019
5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019
6. Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2019
7. Volba Předsedy KTP
8. Volba členů Kontrolní komise
9. Schválení Plánu činnosti na rok 2020
10. Schválení Rozpočtu na rok 2020
11. Adopce želvy sloní v Zoo Praha
12. Výroční ocenění za přínos klubu
13. Udělení čestného členství
14. Závěr

Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové Klubu Terryho Pratchetta, ale hlasovat mohou pouze členové, jejichž řádné členství trvá bez přerušení déle než jeden rok.
Jak vyplývá ze 7. bodu programu Členské schůze, opět budeme volit Předsedu KTP. Kandidovat na tento post může každý zletilý člen s právem podílet se na vedení Spolku (řádné členství trvající déle než jeden rok). Zájemci mohou do 26. ledna 2020 na e-mail klub@discworld.cz zaslat svou kandidaturu. Ta musí dle Hlavy 9 odstavce 4 Stanov obsahovat jméno a přezdívku kandidáta na Předsedu, jméno a přezdívku osoby, kterou kandidát navrhuje na Místopředsedu, a stručný volební program.

Ještě bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci při udílení výročního ocenění za přínos KTP v loňském roce a čestného členství: na mail klub@discworld.cz nám do konce ledna napište jména či přezdívky osob, o nichž si myslíte, že si taková ocenění zaslouží a proč. Klubová rada Vaše návrhy posoudí a výsledek uvidíte na Členské schůzi.

 

STARŠÍ NOVINKY >>>