Domů

Zeměplocha - Novinky 2015

prosinec

31. 12. 2015 - Víte, že... (lžíce) Kategorie: Noční hlídka, Víte že...

JAN KÝLA
Někdo si dal poměrně velkou práci a vyryl pod jméno nápis
...vzlétnou k nebi výš...
Na hrob kdosi položil věnec uvitý ze šeříkových květů, převázaný rudou stuhou, a v horní části věnce, převázané užší stužkou stejné barvy, leželo vejce.
„Paní Dlaňová, paní Netopýřivá a pár děvčat už tady byly dřív,“ oznamoval Kolík. „A samozřejmě že Madam se vždycky postará o to, aby tady bylo vejce.“
„Je hezký, že si vždycky všichni takhle vzpomenou,“ zabručel seržant Tračník.
Trojice stála mlčky. Ani jeden z nich nepatřil k mužům, jejichž slovník je vybaven výrazy vhodnými pro chvíle, jako byla tahle. Přesto se po nějaké době ozval Noby.
„Kdysi mi dal lžíci,“ prohlásil jen tak všeobecně.
„Jo, já vím,“ přikývl Tračník.
„Fotr mi ji čórnul, když přišel z lochu, ale stejně to byla moje lžíce,“ pokračoval Noby se směsicí nostalgie a umíněnosti. „To pro malýho kluka něco znamená, když má vlastní lžíci.“


V dřívějších dobách středověku a novověku, přibližně do konce 16. století bylo lidmi v celé Evropě považováno za slušné přinést si k jídlu svou vlastní lžíci. Lžíce byly v té době považovány za součást osobního majetku, stejně, jako dnes jsou klíče od bytu a peněženka. Zajímavostí je, že i když náš jazyk neobsahuje skoro žádné odkazy, na tento zvyk, v jiných evropských jazycích je obvyklé jedno či dvě rčení, namátkou:

Finština: „Hoď svou lžíci do rohu“ – Nadávka ve smyslu Zemři! (Mrtvý lžíce jaksi nepotřebovali).
Němčina: „Dát lžíci pryč“ – totožné s finskou lžící v rohu.
Němčina: „Dát lžíci pryč“ – Předat lžíci někomu dalšímu z rodiny.
Norština: „Vzít lžíci do jiné ruky“ – radikálně změnit svůj život (způsob života) (v pozitivním slova smyslu).

A odkazy pokračují. Dodnes existuje tradice ve Finsku, kde novorozeňata dostávají lžíci (a u nás jen reklamní balíčky).

Dále je možné (nemám to potvrzené), že odtud také pochází rčení „Narodit se se stříbrnou lžící v puse“ (born with a silver spoon in one's mouth).

by George

24. 12. 2015 - Víte, že... (komčet) Kategorie: Víte že..., Pod parou

Vítr nad semaforovými věžemi vál od Středu, chladný a umíněný, a Krasomila Adoráta Srdénková měla pocit, že by odsud mohla vidět okraj světa. Milovala okamžiky, jako byl tenhle. Připomínaly jí doby, kdy byla mladá, tedy opravdu velmi mladá, kdy její matka, zatímco kódovala depeše, věšela kolébku s maličkou Krasomilou na vrcholek věže a při práci poslouchala, jak si její malá holčička šťastně brouká a žvatlá skoro sto metrů nad zemí. Krasomilina matka vždycky tvrdila, že její první slůvko bylo "komcet".*

*Pozn. překl.: Komčet – kompletní počet – slangový výraz signalistů, kterým se označuje počet přijatých znaků. Je součástí potvrzení příjmu zprávy a zaručuje, že žádný znak nevypadl a zpráva nebude zkomolena. Myslíte, že jsem si to vymyslel?


Nevymyslel. Pan Kantůrek zde naráží na pojem „checksum“. Tento pojem zahrnuje mechaniku kontroly přenesení číselných informací. A kde se všude kontrolní součet používá? Možná se budete divit, ale skoro všude.

Jako první objevení si můžeme zkontrolovat na kartičce s pojištěním – naše rodné číslo. Jedna z prvních ověřování, které se s rodným číslem dělají je kritérium dělitelnosti – rodné číslo po součtu svých položek zkusíme vydělit 11. Pokud nám vyjde číslo beze zbytku, máme pravé rodné číslo. Zkusme si to, řekněme, že se chystáme vzít si v bance úvěr na neexistující osobu a prohlásíme, že naše rodné číslo je 870415/7845. Tedy už nyní můžu prohlásit, že jsem muž (a kdybych byl žena, tak už jede policie). A teď kontrolní součet: 8704157845 mod 11 = 791287076,8181818, které není dělitelné jedenáctkou beze zbytku a hle, hlídka policie už je na cestě. Autor tím nijak nenabádá k pokusu o podvod u bankovních domů (přeci jenom jsou i další mechanismy kontrol). Pokud neumíme spočítat vysoké číslo z paměti, můžeme využít kritéria dělitelnosti jedenáctky, jedná se o rozdíl součtu sudých a lichých cifer. Na daném příkladu: 8 + 0 + 1 +7 + 4 = 20 a 7 + 4 + 5 + 8 + 5 = 29. A rozdíl: 20 – 29 = -9 a -9 mod 11 != 0 (Číslo -9 není bezezbytku dělitelné 11). A vidíme, že číslo je falešné. A hlídka je na cestě J

Jako druhé objevení si můžeme zkontrolovat naše kreditní karty. Majorita kreditních karet používá tzv. Luhnův algoritmus. Jedná se o jednoduchý algoritmus kontroly validity čísla. Vezmeme číslo naší kreditní karty a vezmeme každou druhou číslici zprava, vynásobíme je dvěma a výsledek sečteme. Pokud je výsledek dělitelný beze zbytku desítkou, máme platnou kartu. Algoritmus se nepoužívá jako ochrana proti podvodům, to je jeho sekundární funkce. Původně byl totiž představen jako jednoduchý postup detekce náhodných chyb. Algoritmus se dále používá pro IMEI nebo i pro variabilní symboly sociálních zabezpečení v Kanadě, nebo i u nás.

A konečně se kontrolní součty využívají masivně v IT. Zde již nebudeme hovořit o kontrolních součtech, ale o checksumech, protože autor tohoto článku se pohybuje v IT a nemá rád, stejně jako většina pracovníku IT počešťování technických anglických výrazů. Profesionálové mi odpustí oproštění od přesných termínů, neboť je to vysvětlení pro laiky. CheckSum se používá v packetovacích systémech i ve správě dat na hardiscích. Harddisk má uložený nějaký soubor (změť jedniček a nul) a u souboru si ověřuje, jestli souhlasí CheckSum. Pokud ano, soubor je v pořádku, pokud ne, soubor je poškozený (corrupted) a už ho pravděpodobně nikdy neuvidíte.

Určitě všichni víme, jak funguje internet – ta úžasná síť počítačů. Veškeré informace, které získáváme a posíláme, létají po drátech (a nebo vzduchech po wi-fi, lte, 3G) v packetech. Packet je domluvený nástroj určený přesně pro totéž. Zařízení, které spolu komunikují, si vymění informace o tom, že spolu budou komunikovat (tzv. TCP Handshake) a stanoví si pravidla, mimo jiné i jaká je maximální velikost packetů. Například v případě poslání jednoduché zprávy bez jakýchkoliv kódování aplikací, šifrování (aby si to někdo nepřečetl) se tyto informace z klávesnice převedou na bity, jedničky a nuly, a poté se rozkouskují právě podle definované délky. Obalí se dalšími informacemi, jako třeba kam vlastně packet směřuje, odkud, kdy byl poslán a jak dlouho ho má síť nechat na živu, kdyby se nedoručil (Jednoduché přirovnání bývá k doručování pošty, musíte napsat adresu, komu píšete, odkud píšete, kdy píšete a jak dlouho má pošťačka zůstat naživu, než dopis doručí). Dále packet obsahuje právě již zmíněný CheckSum. Funguje to tak, že zdrojový počítat spočítá, že jedničky a nuly dávají dohromady číslo, např. 175. V CheckSumu je pak napsané číslo 175. Koncový počítač přijme data a kontroluje jejich součet. A hle, u tohoto přišly takové data, že jejich součet je 174, ale v CheckSumu, je 175. Koncový počítat poté pošle informaci zdrojovému a vyžádá si znovu tuto informaci. Až dorazí v pořádku celá zpráva, počítače si vymění informaci, že je vše v pořádku a uzavřou toto konkrétní spojení.

Že se vám to zdá složité? A teď si uvědomte, že to většinou trvá v řádu milisekund. A další zajímavý fakt – jak to asi ověřovali skřeti?

by George

Zeměplocha - Novinky 2014

říjen

07. 10. 2014 - VÍTE, ŽE... (RUDÁ SMRT) Kategorie: Víte že..., Maškaráda

Fantom pařížské opery měl na maškarním plese kostým „Rudé smrti“, podobné šaty si oblékl Smrť, když přišel pro Sardelliho:

Fantom opery
„Tato osoba měla dlouhý šarlatový oděv a na umrlčí hlavě Ohromný klobouk s péry. Nápodoba umrlčí lebky byla výborná. Kumštýřská chasa ji holdovala a blahopřála…vyptávala se, u kterého mistra, v kterém ateliéru, často navštěvovaném Plutém, udělali, nakreslili a nalíčili tak krásnou umrlčí lebku. I sama Smrtka to musela uznat. Člověk s umrlčí hlavou, s pernatým kloboukem a v šarlatovém odění vlekl za sebou ohromný plášť z rudého veluru, jehož plamen se táhl královsky po parketu. A na tomto plášti byl zlatými písmeny vyšitý nápis, který každý četl a opakoval nahlas: *Nedotýkejte se mne. Jsem Rudá smrt*“

Maškaráda
„Byl oblečen v červené: rudý oblek s rudou krajkou, rudé boty se sponami z rubínů a rudý klobouk se širokým okrajem, zdobený rudým perem. Opíral se dokonce o dlouhou poutnickou hůl natřenou na rudo, ozdobenou pod rudou hlavicí rudými pentlemi. Jenže na někoho, kdo si dal takovou práci s přípravou svého kostýmy, ošklivě zanedbal svou masku. Byla v hrubé podobě lebky, jakou byste dostali skoro v každém obchodě s divadelními rekvizitami – Sardelli dokonce viděl provázek, který cizinci přidržoval masku na hlavě.“

by Aludneva

září

23. 09. 2014 - VÍTE, ŽE... (KUPEC BENÁTSKÝ) Kategorie: Víte že..., Nevídaní akademikové

„Jsem si jistý, že ti můžu pomoci Tóny. Ano, máš pravdu, jsem ork, ale nemá snad ork oči? Nemá snad ork uši? Nemá snad ork ruce a nohy?
„Jo…zatím,“ zasyčel Tóny a vrhl se na něj.


Srážova slova se nápadně podobají replice ze Shakespearovy hry Kupec benátský, kde ve třetím dějství Shylock říká: „Nemá snad žid oči? Nemá snad žid ruce, tělesné ústrojí a tvar, smysly, pocity a vášně?“

by Aludneva

02. 09. 2014 - VÍTE, ŽE... (BOROVICE) Kategorie: Víte že..., Maškaráda

A..a pod matraci si dáš širokou fošnu z borovice. Musí to být fošna ze stromu starého přesně dvacet let, nezapomeň!

Tak tady Bábi Zlopočasné něco nevyšlo. Fošna se používá na stavby a je široká 30-60 cm. Ovšem borovice stará přesně 20 let? Obvykle se borovice kácejí ve věku aspoň 90 let. Borovice stará 20 let bude tlustá jen několik centimetrů. To si můžete ověřit – u mladých jehličnatých stromů odpovídá věk počtu pater větví. Kolik let měl váš vánoční stromek? No a tloušťka kmene – každý rok přibude jeden letokruh, průměrná šířka letokruhu je 0,4 – 2,1 mm. To máme přinejlepším 20 x 2,1 mm, tj. 42 mm. V průřezu kmene je to 2 x 42 mm, tj. 84 mm, tj. něco kolem 8 centimetrů. To je spíš tenká lať. A ležet na ní by moc dobré nebylo, navíc by praskla.

by Jana Möllerová

červenec

15. 07. 2014 - VÍTE, ŽE... (MOTÝLÍ EFEKT) Kategorie: Víte že..., Dámy a pánové

A dělí se. Ale, a to je důležité, ne stále. Vesmír se celkem málo stará o to, jestli jste zašlápli motýla. Motýlů je dost.

Zde Terry Pratchett odkazuje na známou sci-fi povídku Raye Bradburyho Zahřmění (Sound of Thunder). Hrdina je členem posádky stoje času, se kterým se dostanou do éry dinosaurů, kde omylem zašlápne motýla. Po návratu do přítomnosti pak zjistí, že v důsledku zabití motýla se přítomnost, kterou znal, dramaticky změnila. Díky této povídce pak byla později pojmenována jedna teorie, která pojednávala o tom, že tak drobná událost jako je motýlí zatřepetání křídly, může na druhé straně světa vést k tak rozsáhlým následkům, jako je ničivá bouře. Této teorii se říká "motýlí efekt". Terry Pratchett s oblibou využívá tento vtip ve svých knihách. Dokonce jej použil i v počítačové hře Discworld I.

by Hadati

01. 07. 2014 - VÍTE, ŽE... (YOSSARIAN) Kategorie: Víte že..., Dámy a pánové

Nebylo to tím, že by byl Výsměšek hloupý. Opravdu hloupý mág by měl zaručenu stejnou délku života jako skleněné kladivo. Naopak, jeho inteligence byla mohutná. Bohužel mohutná jako lokomotiva a jako lokomotiva se hnala vyjetými kolejemi, takže se téměř nedala řídit.
Pochopitelně že existují takové věci jako paralelní vesmíry, i když “paralelní” je stěží to správné slovo, protože vesmíry se prolínají a stáčejí jeden kolem druhého v podivných kličkách a spirálách jako vlákna nějakého šíleného tkacího stroje nebo letka Yossarianů se zánětem středního ucha.


Kapitán Yossarian je hlavní postavou světoznámé knihy Hlava XXII, kterou napsal americký spisovatel Joseph Heller. V tomto díle je válka popsána jako absurdnost, ve které nemá život žádnou cenu. Kapitán Yossarian se záměrně chová jako blázen, aby se mohl dostat domů. Problémem však je znění hlavy XXII vojenského řádu, která říká, že letecké povinnosti může být zbaven ten, kdo je uznán za psychicky narušeného, a zároveň požádá o uvolnění. Ovšem to, že o uvolnění požádá, svědčí o jeho psychickém zdraví, takže zde vzniká vtipný paradox. Kapitán Yossarian se tak během svých misí snaží za každou cenu vyhnout protiletecké palbě nepřítele, aby přežil, přičemž využívá různých úhybných manévrů. Ironií je, že tato zbabělost mu v jeho vojenské kariéře nakonec přináší úspěchy.

by Hadati

červen

17. 06. 2014 - VÍTE, ŽE... (PONGO) Kategorie: Víte že..., Dámy a pánové

Knihovník se díval z okna na ubíhající, stále stejnou krajinu. Byl nevrlý a uražený. Měl s tím jistě mnoho společného i onen úplně nový, jasně modrý obojek s velkým nápisem PONGO, který měl kolem krku. Tohle si někdo ošklivě odnese.

Pongo je latinské rodové označení pro orangutana. Také to však je jméno dalmatina, který byl otcem štěňat z filmu 101 dalmatinů. Asi i proto je Knihovník tak rozčílen.

by Hadati

10. 06. 2014 - ANKH-MORPORSKÁ KOMETA Kategorie: Víte že...

Od našeho dopisovatele z Lancre:

Investigativní žurnalista, který dorazil z Genovských Listů, prozkoumat produkci nelegálního alkoholu místními čarodějkami, byl nalezen. Poté, co byl odborně snesen z koruny stromu, nahý, natřený namodro a namol opilý, vehementně tvrdil, že si vše způsobil sám a ještě téhož večera opustil království.

Sacharóza Rezámková

03. 06. 2014 - VÍTE, ŽE... (ARTÉSKÁ STUDNA ) Kategorie: Víte že..., Dámy a pánové

“Tady se říká,” oznámil jim Jasoň Ogg, jehož obrovský prst váhavě postupoval od slova ke slovu, “že to je oko-uzlující příběh o lásce krá-lovny vil - to jseš ty, Bestiáne -”
“- tak to ti pěkně děkuju -”
“- ke smrdel-telníkovi. A k tomu komiks-cká mezihra s veselými arti-sty.”
“Co jsou to ar-ti-sti?”
“To nevím. Myslím, že jsou to takový studně.” Jasoň se poškrabal za uchem. “Kdysi jsem pro takovou jednomu opravoval pumpu. Artistská studna.”
“A co je na nich veselého?”
“Možná do nich lidi nějakým veselým způsobem padají?”


Označení pro artéské studně pochází od bývalé francouzské provincie Artois, kde bylo ve 12. století vytvořeno mnoho takových studní, nicméně již dříve byly známy artéské studny v Sýrii a v Egyptě. Artéská studně se vyznačuje tzv. artéskou vodou, která se od běžné spodní vody odlišuje pouze geologickým uložením. Tato voda je obsažena ve vrstvě propustné horniny, která je zeshora uzavřena nepropustnou vrstvou. V mísovitých pánevních oblastech je její podzemní hladina napjatá a zespodu tlačí voda na nepropustnou vrstvu, tj. na tzv. artéský strop. Jestliže se tento strop navrtá, voda působením přirozeného vztlaku vytryskne a za určitých geologických podmínek vystoupá až na povrch země.

by Hadati

STARŠÍ NOVINKY >>>