Domů

Zeměplocha - Novinky 2020

leden

01. 01. 2020 - Pozvánka na Členskou schůzi Kategorie: Klub

Vážení členové,

Klubová rada si Vás dovoluje pozvat na Členskou schůzi Klubu Terryho Pratchetta, z. s., která se koná 15. února 2020 od 14:00 v Restauraci U Kristiána (Vltavská 8, Praha 5) v rámci 122. klubového srazu.

V případě, že se nesejde dostatečný počet členů s právem hlasovat, vyhlašujeme náhradní termín Členské schůze na 14:30 hod. stejného dne a místa konání.

Program:

1. Úvod
2. Volba zapisovatele a volební komise
3. Schválení programu Členské schůze
4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2019
5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019
6. Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2019
7. Volba Předsedy KTP
8. Volba členů Kontrolní komise
9. Schválení Plánu činnosti na rok 2020
10. Schválení Rozpočtu na rok 2020
11. Adopce želvy sloní v Zoo Praha
12. Výroční ocenění za přínos klubu
13. Udělení čestného členství
14. Závěr

Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové Klubu Terryho Pratchetta, ale hlasovat mohou pouze členové, jejichž řádné členství trvá bez přerušení déle než jeden rok.
Jak vyplývá ze 7. bodu programu Členské schůze, opět budeme volit Předsedu KTP. Kandidovat na tento post může každý zletilý člen s právem podílet se na vedení Spolku (řádné členství trvající déle než jeden rok). Zájemci mohou do 26. ledna 2020 na e-mail klub@discworld.cz zaslat svou kandidaturu. Ta musí dle Hlavy 9 odstavce 4 Stanov obsahovat jméno a přezdívku kandidáta na Předsedu, jméno a přezdívku osoby, kterou kandidát navrhuje na Místopředsedu, a stručný volební program.

Ještě bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci při udílení výročního ocenění za přínos KTP v loňském roce a čestného členství: na mail klub@discworld.cz nám do konce ledna napište jména či přezdívky osob, o nichž si myslíte, že si taková ocenění zaslouží a proč. Klubová rada Vaše návrhy posoudí a výsledek uvidíte na Členské schůzi.

 

Zeměplocha - Novinky 2019

prosinec

24. 12. 2019 - Veselé Prasečnice a šťastný Rok blahosklonného kapra Kategorie: Klub

únor

14. 02. 2019 - Pozvánka na Členskou schůzi Kategorie: Klub

Vážení členové, 

Klubová rada si Vás dovoluje pozvat na Členskou schůzi Klubu Terryho Pratchetta, z. s., která se koná 16. března 2019 od 10:00 v rámci Trpasliconu 2019 v prostorách ZŠ Květnového vítězství (Květnového vítězství 1554, Praha 4). 
V případě, že se nesejde dostatečný počet členů s právem hlasovat, vyhlašujeme náhradní termín Členské schůze na 10:30 hod. stejného dne a místa konání. 

Řádní členové KTP mají slevu 100 Kč na vstupném. V případě, že se chcete zúčastnit pouze Členské schůze, máte vstup na Trpaslicon na tuto dobu zdarma. 

Program: 
1. Úvod 
2. Volba zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 
5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018 
6. Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2018 
7. Schválení Plánu činnosti na rok 2019 8. Schválení Rozpočtu na rok 2019 
9. Adopce želvy sloní v Zoo Praha 
10. Udělení čestného členství, ocenění za přínos klubu 
11. Diskuse o budoucnosti klubu 

Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové Klubu Terryho Pratchetta, ale hlasovat mohou pouze členové, jejichž řádné členství trvá nepřerušeně déle než jeden rok. Pokud tedy nechcete přijít o možnost podílet se aktivně na chodu Klubu, uhraďte svůj členský příspěvek nejpozději do 28. 2. 2019.

Zeměplocha - Novinky 2018

duben

20. 04. 2018 - Zvolení Rady Klubu Terryho Pratchetta Kategorie: Klub

17. března 2018 proběhla Členská schůze Klubu Terryho Pratchetta, při které byl za předsedu tohoto spolku na další dvouleté období zvolen Petr "Hadati" Čáp, společně se svou místopředsedkyní Danou "Dalilou" Linhartovou.

Do počtu pěti členů Rady Klubu Terryho Pratchetta byli dále zvoleni Michal "Ikshorm" Horáček, Věra "VeHaLi" Liptáková, Petr "Rausek" Rauner. Věra Liptáková byla určena za Hospodářku Klubu.

únor

04. 02. 2018 - Pozvánka na Členskou schůzi Klubu Terryho Pratchetta Kategorie: Klub

Klubová rada si Vás dovoluje pozvat na Členskou schůzi Klubu Terryho Pratchetta, z. s., která se koná 17. března 2018 od 10:00 v rámci Trpasliconu 2018 v prostorách ZŠ Květnového vítězství (Květnového vítězství 1554, Praha 4).

V případě, že se nesejde dostatečný počet členů s právem hlasovat, vyhlašujeme náhradní termín Členské schůze na 10:30 hod. stejného dne a místa konání.

Řádní členové KTP mohou při koupi vstupenky na celou akci uplatnit slevu 100 Kč. V případě, že se chcete zúčastnit pouze Členské schůze, máte vstup na Trpaslicon na tuto dobu zdarma.

Program:
1. Úvod
2. Volba zapisovatele a volební komise
3. Schválení programu Členské schůze
4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2017
5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017
6. Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2017
7. Volba Předsedy KTP
8. Volba členů Kontrolní komise
9. Schválení Plánu činnosti na rok 2018
10. Schválení Rozpočtu na rok 2018
11. Adopce želvy sloní v Zoo Praha
12. Výroční ocenění za přínos klubu
13. Udělení čestného členství
14. Závěr

Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové Klubu Terryho Pratchetta (i nečlenové), ale hlasovat mohou pouze řádní členové, jejichž řádné členství trvá bez přerušení déle než jeden rok. Pokud tedy nechcete přijít o možnost podílet se aktivně na chodu Klubu, uhraďte svůj členský příspěvek nejpozději do 28. 2. 2018. Seznam členských čísel členů, kteří na Členské schůzi mohou hlasovat, bude aktualizován na diskusním fóru (přístupné pouze pro řádné členy).

Jak vyplývá ze 7. bodu programu Členské schůze, opět budeme volit Předsedu KTP. Kandidovat na tento post může každý zletilý člen s právem podílet se na vedení Sdružení (řádné členství trvající déle než jeden rok). Zájemci mohou do 25. února 2018 na e-mail klub@discworld.cz zaslat svou kandidaturu. Ta musí dle Hlavy 9 odstavce 4 Stanov obsahovat jméno a přezdívku kandidáta na Předsedu, jméno a přezdívku osoby, kterou kandidát navrhuje na Místopředsedu, a stručný volební program.

A přece kráčí!
Za Klubovou radu
Věra "VeHaLi" LIptáková, hospodářka KTP

Zeměplocha - Novinky 2017

prosinec

24. 12. 2017 - Veselé prasečnice Kategorie: Klub

Veselé Prasečnice a úspěšný vstup do roku Oprávněně se bránícího humra vám přeje Klub Terryho Pratchetta a stránky Discworld.cz.

únor

16. 02. 2017 - Pozvánka na členskou schůzi Kategorie: Klub

Klubová rada si dovoluje pozvat členy Klubu Terryho Pratchetta na výroční členskou schůzi, která se koná 18. března 2017 od 10:00 v rámci Trpasliconu 2017 v prostorách ZŠ Květnového vítězství (Květnového vítězství 1554, Praha 4).
V případě, že se nesejde dostatečný počet členů s právem hlasovat, vyhlašujeme náhradní termín Členské schůze na 10:30 hod. stejného dne a místa konání.
Řádní členové KTP mají slevu 100 Kč na vstupném. V případě, že se chcete zúčastnit pouze Členské schůze, máte vstup na Trpaslicon na tuto dobu zdarma.

Program:
1. Úvod
2. Volba zapisovatele
3. Schválení programu
4. Návrh na změny Stanov
5. Výroční zpráva o činnosti za rok 2016
6. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016
7. Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2016
8. Schválení Plánu činnosti na rok 2017
9. Schválení Rozpočtu na rok 2017
10. Adopce želvy sloní v Zoo Praha
11. Ocenění za přínos klubu
12. Diskuse o budoucnosti klubu

Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové Klubu Terryho Pratchetta, ale hlasovat mohou pouze členové, jejichž řádné členství trvá nepřerušeně déle než jeden rok, tedy ti, kdo loni platili členství do 18. 3. 2016 a letos uhradí nejpozději do 28. 2. 2017.
Pokud tedy nechcete přijít o možnost podílet se aktivně na chodu Klubu, uhraďte svůj členský příspěvek včas.

PS: Pokud si o některém členu KTP myslíte, že aktivně podporuje činnost Klubu a že by si zasloužil být za to oceněn, napište nám na mail klub@discworld.cz, předmět Ocenění za přínos Klubu.

08. 02. 2017 - A přece (stále) kráčí! Kategorie: Klub,

Dnes je to přesně 20 let, kdy bylo poprvé použito motto Klubu Terryho Pratchetta "A přece kráčí!"

A jak to víme? Poprvé totiž bylo použito Patricijem Klubu Terryho Pratchetta Martinem Schwarzem v úvodníku fansinu Cori Celesti, který vycházel v České republice tištěně pro členy klubu už od roku 1995, kdy také vznikl samotný klub. Pro zajímavost ještě uvádíme, že český Klub Terryho Pratchetta byl založen krátce po tom britském a byl prvním zahraničním fanklubem Terryho Pratchetta, a tedy i druhým fanklubem vůbec. Nejspíš i to byl jeden z důvodů, proč Terry tak často a rád navštěvoval naší zemi.

A přece kráčí!

Zeměplocha - Novinky 2016

27. 02. 2016 - Kandidatura na předsedu Kategorie: Klub

Klubová rada jako výkonný orgán Klubu Terryho Pratchetta zvěřejňuje v souladu s ustanovením Hlavy 9 odstavce 5 Stanov následující:

V řádném termínu byla podána a Klubové radě doručena 1 (jedna) kandidatura na funkci Předsedy Spolku.
Klubová rada konstatovala, že kandidatura splňuje formální náležitosti a je platná.


Kandidát č. 1
Jméno a přezdívka kandidáta na Předsedu: Petr "Hadati" Čáp
Jméno a přezdívka navrženého Místopředsedy: Dana "Dalila" Linhartová

Volební program:
- propagovat Klub Terryho Pratchetta ve všech médiích (akce, tisk, webové stránky),
- zlepšit obsahovou kvalitu Discworld.cz a přehlednost stránek,
- pořádat akce, které by zviditelňovaly klub na veřejnosti,
- vyhledávat další výhody pro řádné členy klubu,
- upevnit kontakty důležité pro aktivity klubu a vyhledávat nové
  (Colin Smythe, Paul Kidby, Sandra Kidby, Jan Kantůrek, Martin Schwarz, Vlastimír Talaš).

leden

31. 01. 2016 - Dnes končí aktuální kolo literární soutěže Kategorie: Klub

O dnešní půlnoci končí aktuální kolo literární soutěže, vyhodnocení proběhne na Trpasliconu 2016.

STARŠÍ NOVINKY >>>